1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, , 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, wp, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, old/, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, wp, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,

Mladí si častěji sahají na život. Časté mýty o sebevraždě, které k ní dokonce mohou přispět

Alarmující! Jeden chlapec a jedna holka do 14 let zemřeli loni vlastní rukou. Ve věkové skupině 15 až 19 let to bylo až 19 mladých lidí, což je nárůst o neuvěřitelných 73 procent.

Podle nejnovějších statistik Národního centra zdravotnických informací počet sebevražd na Slovensku celkově roste. Loni oproti roku 2020 stoupl o 59 případů, bylo jich dohromady 548. Častěji než ženy (99) je páchali muži (449). Přítomnost alkoholu nebo návykové látky byla prokázána při 35,6 procenta sebevražd mužů, u žen zase při 17,2 procenta.

Není přitom pravdou, že vážné duševní problémy, které by mohly vést až k sáhnutí si na život, trápí jen dospělé. Liga za duševní zdraví hovoří o třech mýtech spojovaných s psychickým zdravím dětí: „Nejčastějším z nich je tvrzení, že děti netrpí psychickými problémy a poruchami. Dalším mýtem je, že i když děti trpí psychickou poruchou, je to vždy důsledek nesprávné výchovy a na vině jsou rodiče. Trojici nepravdivých mýtů uzavírá tvrzení, že děti z problémů vyrostou a nepotřebují psychologickou a psychiatrickou péči a léčbu.”

Všímejte si varovných příznaků
Jak může rodič znát, že jeho dítě má vážný psychický problém? Liga za duševní zdraví představila tyto typické příznaky:
• Nerespektování rodičů a učitelů, vynechávání školní docházky, agresivní chování, krádeže nebo vandalismus
• Zneužívání drog a alkoholu
• Neschopnost vyrovnat se s každodenními aktivitami a problémy – doma, ve škole, s vrstevníky
• Narušení spánku a výrazné změny ve stravování
• Opakované děsivé sny
• Nadměrné stížnosti na tělesné problémy a bolesti
• Výrazný strach z přibývání na váze, nápadné hubnutí nebo přejídání se
• Dlouhodobá špatná nálada, doprovázená nechutenstvím nebo myšlenkami na smrt
• Časté výbuchy hněvu
• Neúspěšnost ve škole, špatné známky i přes velkou snahu dítěte
• Ztráta zájmu o přátel a oblíbené činnosti
• Významně delší trávení času o osamotě
• Nadměrné starosti a úzkosti
• Slabá schopnost soustředit se
• Slyšení hlasů nebo vidění věcí, které neexistují
• Výrazně nesprávná přesvědčení, která neodrážejí skutečnost

Pokud rodiče zpozorují některý z příznaků, obrátit by se měli na buď na dětského psychiatra, dětského psychologa, pediatra, školního psychologa, pracoviště Centier pedagogicko-psychologického poradenství a prevence v místě bydliště, ale pomoci jsou jim připraveni i odborníci z bezplatné nonstop linky psychologické pomoci Pomněnka – 0800 800 566.

Mýty o sebevraždě
Jelikož i děti se mohou pokusit o sebevraždu, je dobré vědět, jak se lidé, kteří chtějí skoncovat životem, mohou chovat. Existuje přitom mnoho mýtů, kterým společnost stále věří a které mohou přispět k provedení sebevražedného pokusu.

Woman shedding tears

Nejčastěji mýty spojené se sebevraždami jsou podle Ligy za duševní zdraví tyto:

  1. Lidé, kteří o sebevraždě hovoří, ji neuskuteční (naopak, obyčejně se o ní zmiňují, a mluví i obecně o smrti).
  2. Sebevražda se obvykle stane bez varování (varovné příznaky existují, ale okolí je často rozpozná až po uskutečnění).
  3. Začnete-li s ohroženým mluvit o sebevraždě, dáváte mu tím vlastně návod (naopak při rozhovoru s ním zjistíte nebezpečí, nebo najdete jiné možnosti řešení).
  4. Lidé, kteří chtějí provést sebevraždu, chtějí opravdu zemřít (jejich postoj k sebevraždě je obyčejně protichůdný, bije se v nich touha po smrti s touhou po životě).
  5. O sebevraždu se pokoušejí hlavně lidé v chudobě (ohrožení jsou lidé ze všech sociálních vrstev).
  6. Kdo se jednou pokusí o sebevraždu, bude se o ni pokoušet nadále (naopak, po vyřešení krize se většina lidí už o sebevraždu nepokusí).
  7. Uklidnění po krizi znamená, že riziko sebevraždy je překonáno (naopak, nápadné a náhlé uklidnění je znakem, že člověk přijal rozhodnutí o provedení sebevraždy a je s ní vyrovnaný).

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram